silikoz; (silikozis) silis kritallerinin solunması sonucu meydana gelen akciğer hastalığıdır.