sıpa iskele; fazla yüksekte yapılmayan yapı ve inşaat işlerinde ahşap sehpalar üzerine kalaslar konularak yapılan seyyar iskelelerdir.

sıpa iskele; sıva veya hafif işlerde kullanılacaksa;

iskele genişliği 50 cm den az, 120 cm den çok,
platform kalınlığı 5 cm den ve genişliği 40 cm den az,
iskele kirişleri ve bacakları 5x10 cm kesitinden küçük,
takviye için kullanılan çapraz ve düz bağlantılar 2,5x10 cm kesitten küçük olmamalıdır.

sıpa iskele duvar veya 120 cm den yüksekte yapılacak işlerde,

genişlik 125 santimetreden az,
yükseklik 3 metreden çok,
platform kalınlığı 5 santimetreden az,
iskele, bacak ve kiriş kesitleri 10x10 cm den küçük ve
takviye ve çapraz bağlantı kesitleri 2,5x15 veya 5x10 santimetreden küçük olmamalıdır.