stroboskobik etki; makinelerin hareketli aksamının aydınlatılmasında oluşan ışıksal görüntü yanılmalarıdır. Uygun lamba seçimi, balast kullanma, çok fazlı besleme gibi önlemler alınır.