sürekli iş göremezlik; sosyal sigortalar kanununda, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü en az %10 azalmış bulunduğu durumlardır.

sürekli iş göremezlik; sigortalıya aylık prime esas kazancının yüzde 70 i kadar, eğer sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç ise aylık prime esas kazancının yüzde 100 ü kadar gelir bağlanır.