taksir; sonucu öngöremeyerek ve istemeyerek ihmal, dikkatsizlik ve savsama sonucu bir başkasına zarar vermektir.

Bkz. bilinçli taksir