taşınabilir gaz tüpleri konrol periyodu; standartlarda belirtilmemişse 3 yıldır.