tehlike sınıfları; tüm işyerleri faaliyet alanlarına göre ÇSGB tarafından az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmışlardır.

Buna göre;
A sınıfı iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli,
B sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli,
C sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilirler.

6331 sayılı yasa geçici madde 4:
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

Bkz. nace kodu