tehlikeli gerilim; etkin değeri alternatif akımda 50 voltun, doğru akımda 120 voltun üzerindeki gerilimdir.