teratojenik etki; kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek, doğacak yavruda deformasyona yol açmasına neden olabilecek etki.