titreşim maruziyet düzeyleri; günlük sekiz saatlik çalışma diliminde

bütün vücut için,
günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2
günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2

el ve kol için,
günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2
günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2