topuk; maden işletmelerinde güvenlik için bırakılan bölümlerdir.