toz mesleki maruziyet sınır değerleri; bazı maddelerde farklılık göstermekle beraber genel olarak ortamdaki toz miktarı için 15 mg/m3
kişisel olarak solunabilen toz miktarı için 5 mg/m3´ tür.