toz

toz; kömür, hububat, ağaçlar, minareller, metaller, cevherler ve maden ocaklarından
çıkarılan taşlar gibi organik veya inorganik maddelerin doldurulma ve boşaltılmaları, taşınmaları, delinmeleri,
taşa tutulmaları, çarpılmaları, püskürtülmeleri, öğütülmeleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile meydana gelen ve
kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı bileşimde olan veya olmayan ve hava içerisinde dağılma veya
yayılma özelliği gösteren 0,5- 150 mikron büyüklükte olan katı parçacıklardır.