ts ıso 31000 risk yönetimi; bir işletmenin olası tüm risklerini (iş sağlığı ve güvenliği, pazarlama, finans, satış, piyasa rekabeti vb.) değerlendirip analiz etmesini ve yönetmesini sağlayan standarttır. Proaktif yönetim anlayışını benimseyen tüm işletmelerin kullanması gereken bir rehberdir.