twa değeri; haftada 40 saat çalışan bir işçinin, 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama değer.

twa değeri; mesleki maruziyet sınır değeri

twa değeri; zaman ağırlıklı ortalama değer Bkz. zaod