umumi hıfzısıhha kanunu; 1930 yılında çıkarılan iş güvenliği kanunudur. Kanunda işyeri hekimi çalıştırılmasına ilişkin madde bulunur.

umumi hıfzısıhha kanunu; 06.05.1930' da 1489 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren, halk sağlığının korunmasını sağlamak ve hastalıklarla mücadele etmek için çıkarılmış kanundur. Bazı maddeleri değiştirilmiştir ve hâlen yürürlüktedir. Örneğin portör muayenelerini düzenleyen 126. ve 127. maddelerin değiştirilmesiyle portör muayenesi kavramı ortadan kalkmıştır.

umumi hıfzısıhha kanununa erişmek için tıklayın.