üreme için toksik madde; solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyonlarını ve kapasitelerini azaltan, doğacak çocuğu etkileyebilecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkiler meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.