varagel; madenlerde dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre eğimli yüzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma sistemi.