voc ölçümü; işyeri ortamında havadaki uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan ölçümdür.

voc ölçümü; voc ölçümü yapılarak işyeri atmosferinde mevcut olan organik solvent ya da kimyasalların buharları mg/m3 ya da ppm cinsinden tespit edilir. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik EK-1 de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri ile karşılaştırılır. İlgili kimyasala ait ölçüm değerleri sınır değerlerini aşıyorsa ikame, havalandırma ya da kişisel koruyucu donanım gibi sağlık ve güvenlik önlemleri alınır.