yangın yükü; bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen büyüklüktür. MJ/m2 olarak ifade edilir.