yanma; yanıcı maddenin ısı yardımıyla oksijen ile tepkimeye girdiği ve ısı açığa çıkaran kimyasal bir olaydır.