yapı iskeleleri kontrol periyodu; standartlarda belirtilmemişse altı aydır.