yapı işleri; maden ocakları hariç olmak üzere, yerüstü veya
yeraltında, su üstü veya su altında yapılan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, çelik
yapı ve montajı, iskele, liman, gemi inşaatı, dalgakıran, kanalizasyon, lağım, kuyu, kanal, duvar ve benzeri
inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işleri; toprak kazı, yarma ve doldurma işleri; elektrik, sıhhi tesisat ve
kalorifer tesisatı işleri; dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya işleri; bu işlerde kullanılan sabit ve
hareketli makina ve tesislerdir.

yapı işleri; Bkz. yapı işleri listesi