yapı işlerinde bakanlık bölge müdürlüğüne bildirim şartları; işin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalıştırma gerektirirse veya yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20 den fazla işçi çalışacaksa işveren veya proje sorumlusu aşağıdaki bilgileri bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

1. Bildirim tarihi,
2. İnşaatın tam adresi,
3. Yüklenicilerin ad ve adresi,
4. Proje tipi (*),
5. Proje sorumlularının adı ve adresi,
6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,
7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,
8. İşin planlanan başlama tarihi,
9. Planlanan çalışma süresi,
10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı,
11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı,
12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi.
(*) Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır ( köprü, bina, yol gibi)