yıllık faaliyet planı; yıl içinde gerçekleştirilecek olan iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin hangi tarihte, kim tarafından ve nasıl gerçekleştirileceğini belirten dokümandır. Ortam ölçümleri, periyodik teknik kontroller, risk değerlendirmesi, alınacak önlemler ve tatbikatlar gibi kritik faaliyetler yıllık faaliyet planında mutlaka yer almalıdır. Yıllık faaliyet planı işveren, işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer yetkili personel tarafından ıslak imza altına alınmalıdır.