zaod; zaman ağırlıklı ortalama değer. Bkz. twa değeri