zincirlerde güvenlik katsayısı; zincirlerin emniyet güvenlik katsayısı 5 dir. Zincilerde baklalar boyuna uzaması %5 i geçmişse ve bakladaki aşınma bakla kalınlığının 1/4 ünü geçmişse zincirler
kullanılmaz.